« Tornar a serveis

Direccions d’obra i assistències tècniques

Carreteres:

Nou traçat, millores de traçat, rotondes, reforçaments, protecció de talussos, obres complementàries, senyalització......

Urbanitzacions:

travesseres urbanes

Transports:

estacions autobusos, pantalles acústiques, metro

Hidràulica:

estacions de bombament,

 

 
54 Millora del traçat
Ainet de Cardós a
Tavascan L-504
Variant de la carretera
C-66. Tram: Besalú
Cua de maniobra a l'estació
Hospital de Bellvitge de
la línea 1 de l'FMB
Condicionament
Travessera Cornellà del Terri

Rehabilitació
Pont de Sant Andreu

Urbanització del Projecte
de l'Eixample de Mar.
Vilanova i la Geltrú.
DO Cobertura Estació
d'autobusos de Palafrugell.
TA-06281
Nova intersecció C-66,
Besalú
Estacions Cobertes
Av. Josep Tarradellas, 8-10, 5º 3ª , 08029 de Barcelona. Tel.: 933.631.881 Fax: 933.631.880 Avís legal